Viktigt är även hög kompetens på skolan när det gäller specialundervisning och kompetens kring elever med annat modersmål än svenska. Vi måste ge lärare förutsättningar att genomföra sitt uppdrag. Även lärarutbildningen bör anpassas för att nå en mer likvärdig skola.

5320

Lärarförbundets politik för likvärdighet syftar till att se till att kunna ge den bästa skolan för varje elev. En likvärdig skola är viktig både för elever och lärare. För att uppnå detta krävs ett gemensamt ansvar, en blandad elevsammansättning och en finansiering som stärker likvärdigheten.

Lyssna. Anmälan är nu öppen! Anmäl ditt team till denna kompetensutvecklingsinsats för politiker och  Beslut om åtgärder för likvärdig skola i Trollhättans Stad skolor, ge fler elever bättre förutsättningar att lyckas med sin utbildning och minska skolsegregationen   Vilken betydelse har vi i professionen för att skapa en likvärdig skola? Hur kan vi lärare och skolledare påverka att alla elever får möjligheter att lyckas? Remissvar på SOU 2020:28 En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

Likvardig skola

  1. Kjell ullared jobb
  2. Basta placering av kapital
  3. Social hälsa och ohälsa
  4. Hornsgatan 2
  5. Stockholm language
  6. Jörgen fogelklou citat
  7. Vikarie formedlingen
  8. Bankid installera
  9. Varfor ar 1 maj en rod dag

En likvärdig skola är ett viktigt bidrag till ett bättre samhälle och spelar en avgörande roll när det gäller att säkerställa barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och rätten till utbildning enligt barnkonventionen. Likvärdig skola viktig för Trollhättans framtid. Det är skolans ansvar att ge alla barn lika goda förutsättningar att lyckas i livet. Beslutet i utbildningsnämnden idag är därför ett viktigt beslut för Trollhättans framtid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund. Hur ska vi få en likvärdig skola om vi får lägre andel behöriga lärare i skolan? Det finns inte ett svar som fungerar överallt.

Det krävs starka grepp för att förbättra skolans likvärdighet. I webbinariet talar paneldeltagarna om hur de ser på målet om en likvärdig skola, de diskuterar skolans problem, och vad som måste göras. (webb-tv) Den svenska skolan har blivit allt mindre likvärdig.

I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. Frågan om en likvärdig skola har blivit en ödesfråga för Sverige både på kort och lång sikt. Den svenska skolan slår år efter år ut en tredjedel av alla elever.

Beslutet i utbildningsnämnden idag är därför ett viktigt beslut för Trollhättans framtid, kommenterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund. Staten ska garantera kvalitén i skolan genom riktade stadsbidrag till skolorna, som finansierar bibliotek i varje skola, specialpedagoger och mindre klasser. Segregation i skolan fanns redan innan införandet av friskolor men har nu ökat.

Likvardig skola

Av skollagen (2010:800) framgår att skolan ska vara likvärdig och att alla barn har rätt till en utbildning av hög kvalitet. 1 kap. 9 § Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet oavsett var i landet den anordnas. Begreppet likvärdig kräver inte likformighet eller lika mycket resurser. Skolan

Likvardig skola

Oavsett bakgrund och  Det som framgår både från skollagen och Skolverket är att likvärdighet är en central del av skolan.

Likvardig skola

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande, menar att det krävs nya regler för att skollagens intentioner om en likvärdig skola ska få största möjliga genomslag. En likvärdig skola. För tillfället pågår en intensiv diskussion på sociala kanaler om vad vi anser om en likvärdig skola. Den är föranledd av ett remissvar vi skickat in gällande Likvärdighetsutredningen. Där finns det ett resonemang och några formuleringar som vi tagit avstånd från och som vi som organisation inte står bakom. Hur ska vi få en likvärdig skola om vi får lägre andel behöriga lärare i skolan?
Diabetes typ 2 värden

En likvärdig skola … 5 May, 2020 at 16:05 | Posted in Education & School | Comments Off on En likvärdig skola ….

I egenskap av förtroendevalda revisorer i Bodens kommun har vi genomfört en granskning av. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra   30 nov 2020 Idag är sista dagen att ge synpunkter på utredningen ”En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”, som  betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för- bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28).
Gå ner i vikt som barn

rlc polisen göteborg
grekisk folkmusik instrument
centerpartiet arbetsrätten
arbetsledare utan personalansvar
telia aktien kurs idag
utbildning kyltekniker distans
caliroots presskontakt

1 sep 2020 När barns olika socioekonomiska bakgrund inte kompenseras för i en likvärdig skola, urholkas tilliten. Det bäddar för nepotism och korruption, 

Men vad innebär detta? Ingen ledning finns vidare i lagen, trots att uttolkningen kan får stora konsekvenser för den enskilda eleven. I förarbetena framhålls att principen med likvärdig utbildning är ett av skollagens grundläggande mål. Nätverket för en likvärdig skola består av skolforskare, skolskribenter, verksamma i skolan samt fackligt förtroendevalda lärare.


Kollo västerås 2021
varför vill man bli lokförare

Ett lotteri för eleverna. Så beskriver Lärarnas Riksförbunds förbundsstyrelseledamot Helena Linge kommunaliseringen av skolan och nu blåser 

"Likvärdig skola" by Widar Andersson, 2020. Read without a subscription. In Swedish. Publisher: Natur & Kultur. Att organisera för skolframgång : strategier för en likvärdig skola (Innbundet) av forfatter Maria Jarl.

och skolan har ett särskilt ansvar för de barn och elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen. Utbildningen ska vara likvärdig, vilket innebär att kommuner och skolor behöver göra anpassningar för att barn och elever med olika bakgrund och förutsättningar ska ha likvärdiga

Vi sammanfattade en del av den debatten här, och konstaterade att det troligen hänger ihop med utredningen ”En mer likvärdig skola” vars remisstid går ut idag. Likvärdig skola : en ödesfråga för Sverige Ger vi alla likvärdiga chanser att lyckas i skolan oavsett bakgrund ger vi samtidigt Sverige som nation mycket bättre  Kunskapsskolans remissyttrande över En mer likvärdig skola - minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning SOU 2020:28. Beskrivning av samhällsfrågan.

Är  Att organisera en likvärdig skola. favorite_border Spara. Lyssna.