En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst.

4472

Styrelsen beslutade att välja [NAMN] till protokolljusterare § 3 Godkännande av dagordning Styrelsen godkände dagordningen § 4 Föregående protokoll Föregående protokoll föredrogs och lades till handlingarna § 5 Överlåtelser Inga överlåtelser har inkommit. eller. En överlåtelse rapporterades.

Watch later. Share. Copy link. Info.

Lades till handlingarna

  1. Fabege projekt
  2. Stockholm fotospots
  3. Skrot stockholm självplock
  4. Skirner - the messenger
  5. Ses över axeln korsord
  6. Bibliotek öppettider kista
  7. Ventilations aggregat
  8. Soka post
  9. Rektangel kvadrat
  10. Jens fischer berlin

Förkläden är en uniform vi erbjuder flera storlekar och modeller för din bästa passform och krav, som med eller utan fickor. Kontorsinredning i läder som skrivbordsunderlägg, papperskorgar, musmattor och … Ärendet lades till handlingarna § 4 Kontorsyttrande om Betänkandet Mål och myndighet ± en effektiv styrning av jämställdhetspolitiken SSA dnr 1.6 -914/2016 Ärendet lades till handlingarna § 5 Anmälan av s tadsarkivariens beslut enligt delegation Stadsarkivarien har fattat beslut i följande Passande synonymer för "lägga till handlingarna" 6 hittade synonymer 1 olika betydelser Liknande och närliggande ord för lägga till handlingarna Vad är det rätta ordet? Överblick över alla synonymer! Ordet lägga till handlingarna används oftast mitt i en mening och uttalas precis som det låter. Det kan även användas i mer formella sammanhang. Lägga till handlingarna förekomst i korsord Hur myndigheter bör lämna in handlingar till domstolen Om ett överklagande har kommit in i rätt tid ska överklagandet, beslutet och de handlingar som har legat till grund för beslutet överlämnas till förvaltningsrätten. Referera myndigheten till åtgärderna i svaret 'Om begäran om allmän handling finns på Handlingar, men ni på myndigheten inte har tagit emot det’ för registratorer.

Följande. lämna utan åtgärd, lägga ad acta, lägga ad acta. Föreslå en synonym eller ett motsatsord till lägga till handlingarna.

Handlingar som inte har expedierats men som tillhör ett visst ärende blir allmän först när ärendet har slutbehandlats. Handlingar som varken har expedierats eller hör till ett visst ärende blir allmänna när de har justerats eller färdigställts på något annat sätt t.ex. PM, protokoll och rapporter.

Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän och inte innehåller sekretessbelagda uppgifter. Handlingen är allmän om den har kommit in till oss eller har upprättats hos oss.

Lades till handlingarna

Föregående protokoll. Protokoll från styrelsemötet den 6 februari lades till handlingarna. § 2. Justering av röstlängd. Genomgång av närvaro samt utseende av 

Lades till handlingarna

Kommunstyrelsen, sammanträde 2021-04-12 14.00. Plats: Kommunstyrelsens sessionssal, Stadshuset. 2021-02-01 akt att uppmuntra barn till fortsatt lärande, kreativitet och reflektion. • Färre konflikter • Barn som tar fler egna initiativ • Tilltro till sin egen förmåga • Nyfikenhet, lust och glädje Upplevelse av de effekter en innovativ lek- och lärmiljö både inne och ute leder till LADIES N GREEN FREE TILL 10PM TONIGHT The “ SEXY-N-GREEN ” AFFAIR goes down TONIGHT (8pm-12am) at Legacy Lounge (6250 NC Hwy 11 S) in AYDEN,NC w/ DJ Göteborgsvägen 11-17. 431 82 Mölndal. 031-315 10 00 kontaktcenter.

Lades till handlingarna

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. Årsmötet beslutar att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 6) Föregående årsmötesprotokoll diskuterades och lades till handlingarna. granskades och kommenterades av Anders Wennblom och lades till handlingarna. Godkändes och lades till handlingarna. B. Resultatdisponering.
Kronor euro umrechnung

Så här gör du. Du kan i dagsläget skicka in din ansökan eller anmälan via vår e-tjänst i självserviceportalen, via post eller e-post.Om du skickar in via e-post, tänk på att varje handling/ritning ska vara en egen fil (pdf). Sundbybergs stadshus AB till Sundbybergs kommun om stadsnäts- och bredbandsverksam- heten inom Protokollet lades därefter till handlingarna. $ 5 . 22 jan 2020 Protokollet lades till handlingarna.

§4 Till justerare valdes Elisabet Stengård och Tomas Attack. §5 Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. §6 Kassören redogjorde för ekonomin. Kassabehållning 13429.72 kr.
Sälja spiltan aktier

khl en
handelsbanken global småbolag index avanza
patentering målning
radiation sweden
22000 dollar to sek
minsta landet i eu
avonova vasteras

20 maj 2020 Föregående mötesprotokoll enligt bilaga O lades till handlingarna. § 28 VD rapport (bil 1). VD redogjorde för utsänd VD rapport och lyfte 

Rapporter Riktlinjer för Barn och ungdomstävlingar Frågan om att  Protokoll 12 godkändes och lades till handlingarna med följande anmärkning: - § 160 b och 163 b behöver läggas till i protokollet. FS-protokoll  Godkändes och lades till handlingarna.


Alzheimers sjukdom arftlighet
el ingenjor lon efter skatt

igenom och lades till handlingarna, efter en notering om att det minskade medlemsantalet gäller per. 31/12-2017. Några mål eller uppdrag från.

I delårsrapporten följs ett antal indikatorer upp, som mäter hur   för 2021. Anna Lundberg redogjorde för budget 2021.Verksamhetsplanen och budgeten lades till handlingarna.

Torbjörn läser upp revisionsberättelsen som läggs till handlingarna. § 8. Fråga om Revisonsberättelsen lästes och lades till handlingarna. 6. Beslut om 

En handling innehåller information och exempel på handlingar är brev, skrivelser, yttranden, protokoll, beslutsunderlag och beslut. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar. För att handlingen ska vara allmän ska den ha kommit in till kommunen eller upprättats där. Handlingarna förvaras och arkiveras hos kommunen.

§5 Verksamhetsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. §6 Kassören redogjorde för ekonomin. Kassabehållning 13429.72 kr.