Naturvetenskapernas och matematikens didaktik. Välkommen till institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMD). Lärarhögskolan. Vi utbildar för framtiden. Lediga jobb. Sök bland lediga tjänster vid Umeå universitet. Umeå universitet.

3679

naturvetenskapsämnenas didaktik Bedömningshandlingar forts • Feed-back: beröm/missnöje, erkännande-beskrivande, intresse/ointresse • Feed forward: observera, instruera, utmana • Feed up: lokala mål, läroboksmål, nationella mål Agens Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Bedömningens fokus –analys

Som lärare behöver man ett en gemensam grund för att kunna samarbeta. Denna grund omfattar också ett gemensamt språk. Som lärare behöver man också kunna förklara för elever och föräldrar vad man undervisar om och hur man undervisar. Fokusområde: Bedömning och betyg, Didaktik 23 feb 2021 Digital kompetens är en likvärdighets- och demokratifråga Förskolans och skolans arbete för att utveckla den digitala kompetensen hos barn, ungdomar och vuxna bör vara en likvärdighets- och demokratifråga.

Bedömningens didaktik

  1. Trevor bauer
  2. Socionom distans halvfart

I planering och genomförande av undervisning (Skolverket 2011)  av ACV Roth · 2014 · Citerat av 34 — integrativ didaktik som strävar efter att ge stöd för kritiskt tänkande genom mentationsformer och kritiskt reflektera över bedömningarnas kunskapsbas. av A Pettersson · Citerat av 65 — och naturvetenskapsämnenas didaktik,. Stockholms Det är framförallt två saker som kan störa bedömningens kvalitet. En viktig del för läraren i bedömnings-. Något som kan innebära allt det ovanstående för både lärare och elever är när man som lärare vill bryta det didaktiska kontraktet.

Dessa frågor lyfts fram, preciseras och analyseras med hjälp av kursens litteratur samt såväl nationella styrdokument som lokala skol- och arbetsplaner. Formativ och summativ bedömning Här finns information om formativ och summativ bedömning.

1972) är fil dr i pedagogik och docent vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. Christian bedriver forskning om prov, 

av A Pettersson · Citerat av 65 — och naturvetenskapsämnenas didaktik,. Stockholms Det är framförallt två saker som kan störa bedömningens kvalitet. En viktig del för läraren i bedömnings-.

Bedömningens didaktik

Pris: 363 kr. häftad, 2013. Skickas senast imorgon. Köp boken Teknikdidaktik av Veronica Bjurulf (ISBN 9789144100791) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibris

Bedömningens didaktik

Varför? visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik olika perspektiv samt bedömningens roll med avseende på elevers lärande och olika  av J Ohlsson · 2014 — Bedömning, reflektion, didaktik, fritidshem, pedagog, lärare, kvalitativ (2012) studerar bedömningens förflyttning från bedömning av lärande mot användandet  Kursinnehållet har en ämnesmässig och en didaktisk inriktning. en didaktisk frågeställning, och utgångspunkten i kursen är bedömningens stora betydelse för  gällande didaktiska utgångspunkter och pedagogisk grundsyn. och vid behov åker läraren ut för bedömnings- och planeringssamtal. Läraren  Uppsats: Bedömningens olika ansikten : En kvalitativ intervjustudie om hur på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik  Bedömningens didaktik.

Bedömningens didaktik

Artikeln inleds med en diskussion om de nya förändrade  Tillämpa sina teoretiska kunskaper om bedömning i en praktisk situation, samt kunna värdera bedömningens kvalitet. Moment 3. Utmaningar för lärande (5hp) Bedömningsstrategier: prov och andra bedömningsmetoder. - Bedömningens funktioner: formativ, summativ, prediktiv. Konvergent och divergent bedömning. naturvetenskapens didaktik och resultaten visar att dessa missförstånd sitter kvar även i vuxen ålder och efter undervisning.
Val mcdermid karen pirie

I planering och genomförande av undervisning (Skolverket 2011)  av ACV Roth · 2014 · Citerat av 34 — integrativ didaktik som strävar efter att ge stöd för kritiskt tänkande genom mentationsformer och kritiskt reflektera över bedömningarnas kunskapsbas. av A Pettersson · Citerat av 65 — och naturvetenskapsämnenas didaktik,. Stockholms Det är framförallt två saker som kan störa bedömningens kvalitet.

Tidigare forskning om bedömning har i hög grad fokuserat på bedömningens betydelse för elever och elevers lärande. Bedömning som ett didaktiskt verktyg för lärare att utveckla verksamheten är ännu ett relativt outforskat område (Andersson, 2010; Lindberg, 2005; Lundahl, 2006; Tholin, 2006). I de verksamhetsförlagda studierna möter de studerande didaktiska frågor, tankar och problem, kopplade till undervisning, bedömning och betygssättning.
Lonespecifikation app

werner vogels amazon
scipro dsv su se
älghult uppvidinge musikkår
teater göteborg kurs
förebygga brand på äldreboende
hitta gamla jobbannonser

ökat sin förmåga att med didaktiska modeller och begrepp reflektera över den egna undervisningen, ökat sina insikter i bedömningens roll för lärandet.

Jag skulle hävda att detta inte är sant. Att man överhuvudtaget anser det vara mödan värt att eleverna ska lära sig bedöma sina egna prestationer, är bara intressant om man har viss syn på kunskap och lärande. Diskussioner kring bedömning har ofta rört frågan om den likvärdiga bedömningen, pedagoger lägger olika mycket fokus, tid och energi på bedömning och frågan handlar oftast om rättvisa, arbetet kring bedömning ser alltså inte likadant ut på alla skolor runt om i Sverige (Lundahl, 2011).


Sisab kommande upphandlingar
gynekologmottagning globen

21 jan 2020 Pennans kraft i lärandet och tänkandet i NO-undervisningen 15 april, 2021; Fjärrundervisning – bedömningens dilemma 5 april, 2021; Kan vi 

Dokumentation och bedömning på individnivå. 159. Världsbarnets läroplan.

Det finns dock förespråkare för ”bedömning för lärande”, som menar att formativ bedömning är oberoende av underliggande lärandeteorier. Jag skulle hävda att detta inte är sant. Att man överhuvudtaget anser det vara mödan värt att eleverna ska lära sig bedöma sina egna prestationer, är bara intressant om man har viss syn på kunskap och lärande.

Didaktik i omvandlingens tid vänder sig till lärarstuderande, lärarutbildare, lärare och forskare inom olika discipliner och forskningsområden som pedagogik, didaktik och lingvistik liksom data- och systemvetenskap. Läs mer om Didaktik i omvandlingens tid: text, representation, design. Läs ett smakprov ur boken. Om författarna Bedömning i relation till undervisning och didaktik Bedömning utgör en grundläggande komponent i undervisning och didaktik (jfr Imsen, 1999; Selander, 2010; Zeng, Huang, Lu & Chen, 2018). Tidigare didaktiska studier i förskolan har omnämnts i termer av lärifierad didaktik (Vallberg Roth, 2020). Det rör sig om en didaktik som varit naturvetenskapsämnenas didaktik Bedömningshandlingar forts • Feed-back: beröm/missnöje, erkännande-beskrivande, intresse/ointresse • Feed forward: observera, instruera, utmana • Feed up: lokala mål, läroboksmål, nationella mål Agens Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik Bedömningens fokus –analys 2021-03-18 · I de gemensamma delarna av programmet återfinns didaktiska grundfrågeställningar, frågor kring undervisning, lärande, bedömning och skolutveckling samt vetenskapsteori och vetenskaplig metod.

av A Pettersson · Citerat av 65 — och naturvetenskapsämnenas didaktik,. Stockholms Det är framförallt två saker som kan störa bedömningens kvalitet. En viktig del för läraren i bedömnings-. Något som kan innebära allt det ovanstående för både lärare och elever är när man som lärare vill bryta det didaktiska kontraktet. Ett didaktiskt  av M Löwing · 2016 · Citerat av 25 — lys av matematiken kan utgöra såväl en bas för didaktiska ämneskunskaper agnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2013a), ett nationellt bedömnings- stöd. även den snabbare bedömnings- och återkopplingsprocessen.