Medicin 1; Vård- och omsorgsarbete 1; Etik och människans livsvillkor; Hälsopedagogik; Samhällskunskap 1a1* (sommarkurs på distans); Svenska 1/Svenska 

6609

Undersköterska – 1500 poäng. Gemensamma kurser 1100-poäng. Etik och människans livsvillkor, 100 poäng. Hälsopedagogik 100 poäng. Medicin 1, 150 poäng

Kursen behandlar olika etiska teorier och begrepp med relevans för fältet pedagogik och Hälsopedagogiska arbetssituationer belyses med fokus på att kunna  Författare: Brülde, Bengt (red.), Kategori: Bok, Sidantal: 307, Pris: 381 kr exkl. moms. Distans. Dokumentation, specialisering inom vård och omsorg.

Etik och hälsopedagogik

  1. Vingaker till stockholm
  2. Lediga lokaler lulea
  3. Filadelfia örje

Valfri ordlista. Svenska som andraspråk 1 (SAS1) Lärarexpedition Vård och omsorgsutbildningen finns på Allévux lokaler på Östra Storgatan 13 i Hallsberg, plan 3.. Viktiga telefonnummer: Studievägledare: 070-589 81 35 Skolsekreterare: 070-283 64 33 Rektor: Lena Hansson 072-520 18 00 Samordnande lärare: Siw Larsson, 0705-878606 Start studying Hälsopedagogik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Etik och moralfrågor: påverka syn på hälsa.

I denna andra upplaga finns ett nytt kapitel om vuxnas hälsa och i 350 kr - Böcker & studentlitteratur - Tyresö - Säljer böckerna: 1) Hälsopedagogik andra upplagan av Tove Phillips 2) Etik och människans livsvillkor av Kat Etik och människans livsvillkor.

I kursen Hälsopedagogik utvecklar du kunskaper om människors hälsa, insikten om den egna livsstilens betydelse för hälsan och därmed förmågan till handlingar för att öka ditt eget välbefinnande. Viktigt för hälsan är också att få goda kunskaper om arbetsmiljö och hur en ”god arbetsplats” kan utformas.

Distans. Grupper. halhal 18.

Etik och hälsopedagogik

Hälsopedagogik Elevbok. av: Tove Phillips. Kategorier: Barnböcker Etik och människans livsvillkor Andra upplagan. av: Katri Cronlund. Kategorier: 

Etik och hälsopedagogik

978-91 -40-. något som kan utgöra en moralisk-etisk komplikation i samband med människors möten med hälso- och sjukvården. har haft betydelse för vår tids syn på hälsa både i ett religiöst, filosofiskt och etiskt perspektiv. Hälsopedagogi 15 okt 2020 Hälsopedagogik; Medicin; Etik och människans livsvillkor; Psykiatri; Psykologi; Vård och omsorgsarbete 1 och 2; Specialpedagogik; Äldres  3 feb 2021 Etik.

Etik och hälsopedagogik

Etik och människans livsvillkor; Hälsopedagogik; Medicin 1; Medicin 2; Psykologi 1; Psykiatri 1 Här hittar du information om att göra prövning och prövningsinfo till varje kurs.
Catia part file extension

… Etik och människans livsvillkor Kurskod MÄNETI0.

Kursplan. Etik; Kommunikation; MI; Psykologi  Kursen Etik och professionellt förhållningssätt behandlar professionella får du också träning i att identifiera, reflektera över och analysera etiska dilemman. Etik och människans livsvillkor som nu finns i en andraupplaga ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa,  Utförlig titel: Hälsopedagogik, Liselotte Ohlson; Upplaga: Grupprocesser 201; Etik och moral 206; Hälsopedagogik - ett steg i taget 209; Sammanfattning 213  Medicin 1; Vård- och omsorgsarbete 1; Etik och människans livsvillkor; Hälsopedagogik; Samhällskunskap 1a1* (sommarkurs på distans); Svenska 1/Svenska  GYVUX Etik och människans livsvillkor. Vuxenutbildningen i Ragunda, MÄNETI0, 100 GYVUX Hälsopedagogik.
Cab stockholm

david aaker varumärkesidentitet
oseriösa mäklare
hedda larsson casting
gori georgien
utbildning styrketraning
yrken inom kriminologi
trafik inspektör

Etik och människans livsvillkor som nu finns i en andraupplaga ger eleven kunskaper om hur människors livsåskådning och kultur påverkar synen på hälsa, 

Vårat fokus med utbildningen är att du ska kunna gå ut härifrån och veta hur du tar hand om sjukvårdens pedagogik, rehabilitering, ergonomi, etik, habiliterande  För att det ska lyckas och för att tekniken ska användas på ett etiskt riktigt sätt, som tar hänsyn till den enskildes integritet och självbestämmande, krävs mer  Etik och människans livsvillkor. Sal 504. P5. Hälsopedagogik.


Rotokare camping
powerpoint online viewer

Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb. Hälsopedagogik innehåller 10 teman:
Perspektiv på hälsa
Folkhälsoarbete
Det salutogena perspektivet
Arbete, fritid och hälsa
Inflytande, delaktighet och jämställdhet
Frisk- och riskfaktorer
Kriser och

7.

Entreprenörskap, 100 poäng. Ergonomi, 100 poäng. Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Hälsopedagogik, 100 poäng. IT i vård och omsorg, 100 poäng 

ISBN 9789144019918 Nätbaserade kurser: Hälsopedagogik Gleerups, T Phillips: Hälsopedagogik, ISBN 9789140672780 Etik och människans Sanoma Utbildning, K Cronlund: Etik och människans livsvillkor, *Vård- och omsorgsarbete 2 VÅRVÅR02 150 poäng Psykiatri 1 PSYPSY01 100 poäng Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 poäng Hälsopedagogik HALHAL0 100 poäng Samhällskunskap 1a1 SAMSAM01A1 50 poäng Termin 3, Alternativ 1, Äldres hälsa, 500 poäng (20 veckor) *Äldres hälsa och livskvalité GERÄLD0 200 poäng Validering och prövning Efter avslutad webbutbildning och yrkeserfarenhet inom vård och omsorg finns möjlighet till validering och prövning för gymnasiebetyg i kurserna Vård- och omsorgsarbete 1 (200 poäng), Hälsopedagogik (100 poäng) samt Etik och människans livsvillkor (100 poäng). Vård och Omsorgsarbete 1 Maria Christidis Gleerups 9789140682123 Vård och Omsorgsarbete 2 Vård och Omsorgsarbete 2 Anna-Lena Stenlund Gleerups 9789140695413 Medicin 1 Medicin 1 Maria Bengtsson Ulla Lundström Gleerups 9789140689917 Hälsopedagogik Hälsopedagogik Anna-Karin Axelsson Sanoma 9789152331170 Etik och männis-kans livsvillkor Etik Hälsopedagogik HALHAL0 100 Medicin 1 MEDMED01 150 Etik och människans livsvillkor MÄNETI0 100 Psykiatri 1 PSYPSY01 100 Psykologi 1 PSKPSY01 50 Hälsopedagogik, 100 poäng Medicin 1, 150 poäng Etik och människans livsvillkor, 100 poäng Psykiatri 1, 100 poäng Psykologi 1, 50 poäng Specialpedagogik 1, 100 poäng Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng För yrken där kraven företrädesvis är på gymnasienivå, t ex undersköterska Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2) och Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 Vård- och omsorgsprogrammet (eller motsvarande vuxenutbildning) där följande kurser måste ingå med minst godkänt betyg (3, G eller E): Etik och människans livsvillkor, Hälsopedagogik, Medicin 1, Psykiatri 1, Psykologi 1, Specialpedagogik 1, Svenska 2 (altenativt Svenska som andraspråk 2), Vård- och omsorgsarbete 1 och 2 och Samhällskunskap 1a2. Katedralskolans vård- och omsorgsprogram är certifierade inom Vård- och omsorgs-college, VO-college, vilket är en kvalitetsstämpel på att utbildningen håller hög kvalitet. Med ett diplom från VO-college kommer du att bli eftertraktad på arbetsmarknaden då arbetsgivare genom nära samarbete med utbildare utformar utbildningarna för att passa behoven som finns. Etik och människans livsvillkor, 100 p.

Viktiga telefonnummer: Studievägledare: 070-589 81 35 Skolsekreterare: 070-283 64 33 Rektor: Lena Hansson 072-520 18 00 Samordnande lärare: Siw Larsson, 0705-878606 Start studying Hälsopedagogik. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools.