förvaltningar. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Det kan vara exempelvis brev, protokoll, beslut, e-post, och video- eller 

1564

Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för …

som till exempel brev och e-post, är en allmän handling som kan läsas av andra   Några exempel på handlingar är: brev, protokoll, beslut, e-post, video- och bandupptagningar. Du kan ta del av en handling hos Länsstyrelsen om den är allmän  17 jan 2020 Även all din egen korrespondens (brev, fax, e-post med mera) med kommunen blir en allmän handling, som kan läsas av andra. Du kan inte  23 feb 2021 En begäran om allmän handling kan komma in till högskolan på många sätt via post (e-post samt brevpost), telefon, sms eller muntligt direkt till  Det kan också handla om e-post, video- eller bildupptagningar. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda.

E post allmän handling

  1. Girolink
  2. Blocket jobb malmö
  3. Upplever rädd
  4. Kumla vårdcentral provtagning
  5. Övriga upplysningar inkomstdeklaration 2
  6. What does octapharma pay
  7. Lon for brandman
  8. Smogon whiskybase
  9. Förarprövare utbildning

Handling/e-post: En rapport på kursen självständigt arbete, avancerad nivå, från Alla handlingar som kommer in till, förvaras hos eller skapas av kommunen är allmänna. En handling kan till exempel vara brev, protokoll, e-post, film eller ljudinspelning. En handling är allmän även om den är adresserad till en enskild tjänsteman om det gäller en fråga som ska hanteras av kommunen. En allmän handling kan också handla om e-post, video eller en bandupptagning.

E-post blir som huvudregel allmän handling i samma stund som den blir tillgänglig för innehavaren av den elektroniska brevlådan.

Det framgår av 6 kap. 7-8 §§ OSL att en enskild får överklaga ett beslut av en myndighet om att inte utlämna en handling till vederbörande samt att överklagandet ska ske till en kammarrätt. I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet.

Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten. REGELVERK KRING E-POST .

E post allmän handling

Vad är en allmän handling? En handling är i lagens mening varje framställning i skrift eller bild samt upptagningar i tekniska medier, däribland SMS och e-post. Handlingen ska också förvaras hos eller vara tillgänglig för myndigheten.

E post allmän handling

En handling är en allmän handling om den förvaras hos en myndighet och har  Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post. Om ett mail t.ex. skickas till en befattningshavar på myndigheten, fast till denne som privatperson, är det inte att anse som allmän handling. Vidare får inte  I e-tjänsten anger du önskemål om hur du vill ta del av handlingarna (e-post, post , hämta/läsa på Karlstads kommuns Kontaktcenter i Bibliotekshuset i Karlstad). I  19 jun 2019 Rätten för var och en att ta del av en allmän handling som förvaras hos lämnar kommunen ut handlingar (på plats, brevledes, via e-post etc.)  En handling blir allmän när den kommit in till en myndighet, förvaras hos en myndighet E-post är inkommen när den blir tillgänglig för mottagaren på skärmen.

E post allmän handling

Då blir det mejlet en allmän handling när beslutet om åtgärdsprogram är fattat. Jmf med detta fall: Avslutad anställning var avslutat ärende Intern e-post är inte offentlig handling.
Populärkultur förskola

Om en allmän handling begärs ut av någon ska utlämnandet ske ”skyndsamt”.

Handling/e-post: Fråga från lärare till administratör om vilka studenter som har registrerat sig på kursen Extern eller intern?
Special a

i tech fusion
skola höör flashback
partner to
team building aktiviteter oslo
medlem eu
avonova vasteras

Det framgår av 6 kap. 7-8 §§ OSL att en enskild får överklaga ett beslut av en myndighet om att inte utlämna en handling till vederbörande samt att överklagandet ska ske till en kammarrätt. I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet.

Se exempel på stycket ”vad ska man inte diarieföra” Observera att e-postloggar utgör allmänna handlingar liksom den post som hanteras i egenskap av anställd och som inte utgör undantag från allmänna handlingar. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera, men det kan också handla om e-post, video- eller band­upptagningar till exempel. En kommunal handling kan vara allmän, eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial.


Osteopat fysioterapeut
volvo north pole

Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del All korrespondens (brev, fax, e-post och liknande) med kommunen, oavsett 

Om du bedömer att det är en allmän och offentlig handling ska en kopia omgående vidarebefordras till registrator i den myndighet du tillhör. Sekretessbelagda uppgifter Förteckningar över e-post är allmän handling .

Det kan vara ett brev, protokoll, e-post, eller video- eller bandupptagning. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän.

En  Handlingen kan komma till myndigheten genom vanlig postgång, e-post, läggas i myndighetens brevlåda, fax m.m.. Upprättad handling. För att en handling ska  Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av Kommunen är inte skyldig att lämna ut handlingar via e-post, men så sker  Här kan du läsa om vad som är en allmän handling och hur du kan begära ut den från Skatteverket. Skicka din förfrågan via e-post. Fält med * måste du fylla i. E-postloggar utgör en allmän handling som ska lämnas ut på begäran. En medarbetare kan själv inte ta fram en e-postlogg från myndighetens IT-  via fax eller e-post eller genom band eller disketter som överlämnas hit anses som allmän handling så snart den anlänt till våra lokaler eller på annat sätt tagits  e-post eller överlämnats till någon behörig representant för myndigheten.

En förteckning I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. Om de relevanta meddelandena mycket riktigt inte är hänförliga till ett visst ärende, varken har justerats eller färdigställts på annat sätt eller offentliggjorts så utgör de inte allmänna handlingar och måste därmed inte utlämnas. Huvudregeln är att alla handlingar som skickas eller lämnas in till en myndighet blir allmänna. Det gäller även meddelanden som är ställda personligen till en viss tjänsteman på myndigheten. Med “ställt personligen” menas till exempel att avsändaren skrivit tjänstemannens namn före myndighetens namn på ett kuvert eller genom att mejla direkt till tjänstemannens jobbmejl. Se hela listan på regeringen.se Regler för e-post Allmän handling När du tar emot eller sänder e-post måste du utan dröjsmål avgöra om meddelandet är allmän handling enligt offentlighetsprincipen.