I säkerhetsprövningen ingår dock alltid en grundutredning. I den ingår att ni ska genomföra en säkerhetsprövningsintervju men också inhämta och bedöma betyg, intyg, referenser och övriga uppgifter som kan vara relevanta. Ni bör också göra en identitetskontroll förslagsvis i samband med säkerhetsprövningsintervjun.

7754

En oklar uppfattning om vad en säkerhetsprövning är, en slarvigt, eller inte alls genomförd grundutredning med säkerhetsprövningsintervju och en alltför stor tillit till registerkontrollen öppnar upp ett flertal sårbarheter i verksamhetens säkerhetsskydd.

Säkerhetsprövningsintervju; Antagning Om du är godkänd i alla moment i den medicinska och psykologiska prövningen samt i säkerhetsprövningsintervjun går du vidare till nominering. Vid nominering jämförs ditt meritvärde med andra som har en godkänd prövning för att se vem som ska antas till polisutbildningen alternativt stå som För att kunna genomföra GU-F krävs det att du har har upprättat en Utbildningsplan tillsammans med den frivilliga försvarsorganisation du är medlem i samt tecknat ett Utbildningsavtal med Försvarsmakten och därmed genomgått en säkerhetsprövningsintervju inklusive registerkontroll. Se hela listan på fhs.se Säkerhetsprövningsintervju (SPI) innebär att en personlig intervju genomförs där frågorna fokuserar på dig som person och kretsar bl.a. kring familjeförhållanden, utbildning, tidigare verksamhet, ekonomi, bisysslor, kontakter, intressen, droger, åtal och domar samt personliga egenskaper. –En säkerhetsprövningsintervju handlar om att identifiera tre delar. Sårbarhet, pålitlighet och lojalitet hos individen, och det kan du aldrig få reda på genom en vanlig bakgrundskontroll, förklarar Zanko.

Sakerhetsprovningsintervju

  1. Estetiskt uttryck
  2. Www trafikverket bilregistret se

Säkerhetsklass 3 då antar jag det är. Som hjälp i Försvarsmaktens verksamhet finns handböcker. Här publiceras ett urval av dessa. Verksamhetsutövaren ska inom ramarna för säkerhetsprövningen genomföra en säkerhetsprövningsintervju samt inhämta till exempel betyg, intyg och referenser, i den omfattning som följer av säkerhetsskyddslagen.

Säkerhetsprövningsintervju (att tänka på) Säkerhetsprövningsintervjun är ett viktigt instrument i skapandet av personkännedom om en individ. En väl genomförd intervju är avgörande för att en så korrekt bedömning som möjligt ska kunna göras gällande en persons lojalitet, pålitlighet och sårbarhet. • Säkerhetsprövningsintervju • Kontroll av betyg, intyg och referenser • Registerkontroll .

En säkerhetsprövningsintervju bör därför alltid genomföras av en intervjuledare med specialistkompetens och som är utbildad enligt en särskild metod. På SRI har 

Antagningsprövningen innehåller bland annat en säkerhetsprövningsintervju (vilket kan innebära ett besök i ditt hem) samt en registerkontroll. 5. Efter godkänd antagningsprövning skriver du och Hemvärnet ett utbildningsavtal tillsammans. 6.

Sakerhetsprovningsintervju

Säkerhetsprövning är en kontroll av en person som skall befatta sig med verksamhet eller få ta del av uppgifter som berör ett rikes säkerhet, så kallad försvarssekretess. Syftet med kontrollen är att bilda sig en uppfattning om personens lämplighet för uppgiften och om denne kan anses vara lojal och pålitlig.

Sakerhetsprovningsintervju

Säkerhetsprövningsintervju; Antagning Om du är godkänd i alla moment i den medicinska och psykologiska prövningen samt i säkerhetsprövningsintervjun går du vidare till nominering.

Sakerhetsprovningsintervju

Sårbarhet, pålitlighet och lojalitet hos individen, och det kan du aldrig få reda på genom en vanlig bakgrundskontroll, förklarar Zanko. Många företag är försiktiga med att göra en säkerhetsprövningsintervju på befintlig personal eller vid nyrekrytering.
Lena johansson icc

Vi erbjuder kurser inom allt från HR, ledarskap och kommunikation till säkerhet och ekonomi.

Säkerhetsprövningsintervjun är inte någon vanlig anställningsintervju. Frågorna är mer närgångna och hela kontexten kräver en öppenhet och ärlighet på ett annat sätt än en ”vanlig” intervju. Tyvärr förblir det gamla ordspråket om många av oss som ansöker, men bara ett par anställda, sant.
Neutroner i magnetfält

kan man bli pilot om man har glasögon
first hotel mårtenson malmö
hur många timmar på ett år
tegelhus bygga nytt
itp planen vad ingår

Vad är en säkerhets prövningsintervju. En säkerhetsprövningsintervju består av frågor som är utformade för att kartlägga en individs personlighet ur ett säkerhetsperspektiv. Detta för att samla all nödvändig information för att kunna ta ett informerat beslut kring en arbetssökande i en rekryteringsprocess.

Försök att få en uppfattning om den prövades vardagsliv. VATTENFALL ELDISTRIBUTION AB 1/1 Dokument ID: DD-N-I-00058 Version: 5 Datum: 2019-03-15 . Sammanfattning av säkerhetsprövningsintervju / Försättsblad Transportstyrelsen och Svenska kraftnät är de på den senaste tiden mest omskrivna händelserna kopplat till brister i efterlevnad av regelverk kopplad till säkerhetsskydd.


Byt telefon bankid
hans andersen brendekilde

1.5 Säkerhetsprövningsintervju Säkerhetsprövningsintervjun är ett viktigt instrument i skapandet av personkännedom om en individ. En väl genomförd intervju är avgörande för att en så korrekt bedömning som möjligt ska kunna göras gällande en persons lojalitet, pålitlighet och sårbarhet.

Klargör därför om de umgås privat. Försök att få en uppfattning om den prövades vardagsliv.

Diplomerad säkerhetsskyddschef – ledning och styrning av säkerhetsskyddsarbetet Säkerställ att organisationen lever upp till lagkraven Identifiera och värdera säkerhetshot Arbeta systematiskt med säkerhetsskyddsarbete

Under säkerhetsprövningsintervjun går man metodiskt och på djupet igenom olika områden kring ens person. Exempelvis så berörs ekonomi, sjukdom, missbruk, relationer, umgänge och kontakter.

Försök att få en uppfattning om den prövades vardagsliv.