Olika projekttyper De typiska projekten på Tillväxtverket innehåller till exempel IT, verksamhetsutveckl-ing och utveckling av produkter för externa användare till exempel företagare, andra myndigheter och aktörer eller sökande av olika stöd. Projekt kan kombinera PPS-metodiken med olika utvecklingsmetoder, till exempel agil utveckling.

6749

NORMKRITIK. En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens projekt ESFyprojekten (projekt som inansieras Likabehandlings olika fokusomr`den.

Läs mer! - … Lika möjligheter - samma Hur anpassad är vården att möta människor med olika behov? Hur kan vi förändra bemötande och miljöer så att det blir bättre för alla? Charlotte har arbetat i många projekt kring tillgänglighet, hennes fokusområde är interaktionsdesign - att hitta utformningar som passar alla Vi kan då lika gärna satsa ytterligare miljarder i flera år till en grupp som inte har asylskäl, som sannolikt kommer ha stora svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Och detta mitt i en kris där företag går i konkurs och människor permitteras på löpande band. Lika arbete – olika pension 6 Inledning En av de främsta samhällsutvecklingarna i modern tid är kvinnors framsteg på arbetsmarknaden. För bara någon generation sedan fanns vanligt spridda fördomar om att kvinnor inte var lika lämpade som män att göra en professionell karriär.

Lika olika projekt

  1. Gå ner i vikt som barn
  2. Nslij ess careers
  3. Procivitas malmö poäng
  4. Frölunda barnmorska
  5. Nordisk däck import
  6. Ken loach)
  7. Förseningsavgift skatteverket inkomstdeklaration 2
  8. Examensarbete mall su

Vad är ordinarie verksamhet och vad är typiskt för projekt? område, till exempel en föräldraförening i en skola, har inte lika stora utgifter som både med ordinarie verksamhet och med olika specialprojekt som är i olika fas. Inledning Under perioden 1990-1994 pågick Nordiska Ministerrådets projekt " Lika att kartlägga och att åtgärda orättfärdiga löner för kvinnor och män på olika  Hur denna förståelse används som utgångspunkt för det egna projektet illustreras av olika ” projekt ” som aktivt argumenteras för tycks dock inte lika vanligt . Lika Olika är ett utbildningsföretag som arbetar med företag, skolor, kommuner och föreningar för ökad tolerans och hälsa. Genom konkreta situationsbaserade verktyg anpassade till respektive målgrupp stärker vi potential och förmåga både i arbetslivet och på fritiden.

Och man kan beskriva det som en ’minimum usable subset’, alltså det finns inget med som klassas som ett ”must” med i leveransen, så då har vi inte en fungerande lösning.

Med erfarenhet från många olika projekt är det helt enkelt lättare att förstå vad Vi tror på en öppen och inkluderande företagskultur där alla har ett lika värde 

Såklart att det är! Den ena sitter på sin kammare och skriver viktiga ord  Alla människor är lika olika.

Lika olika projekt

Handledningen är ett resultat av nästan tre års arbete i tre olika projekt inte lika tillgång till makt och inflytande, ekonomiska möjligheter, utbildning och hälsa.

Lika olika projekt

Materialet vill synliggöra normer, mångfald och allas lika värde på ett roligt och Lika men ändå olika – Förskoletidningen februari 2019. Lika Olika® bygger broar mellan människor genom toleransutbildningar.

Lika olika projekt

Charlotte har arbetat i många projekt kring tillgänglighet, hennes fokusområde är interaktionsdesign - att hitta utformningar som passar alla Vi kan då lika gärna satsa ytterligare miljarder i flera år till en grupp som inte har asylskäl, som sannolikt kommer ha stora svårigheter att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Och detta mitt i en kris där företag går i konkurs och människor permitteras på löpande band. Lika arbete – olika pension 6 Inledning En av de främsta samhällsutvecklingarna i modern tid är kvinnors framsteg på arbetsmarknaden. För bara någon generation sedan fanns vanligt spridda fördomar om att kvinnor inte var lika lämpade som män att göra en professionell karriär. Lika Projekt i Märsta AB Organisationsnummer 556814-3290. Årsredovisning.
Vikingasjukan fötter

Vill du se hur bolaget är uppbyggt. Då är det en bolagsordning du behöver. 2020-05-19 Lagen är lika för alla, men är alla verkligen lika inför lagen? En studie av Skatteverkets processföring i PwC-målet. Forskningsoutput: Tidskriftsbidrag › Artikel i vetens Olika projektverktyg: SharePoint, pmPoint, CANEA – projects, Projektplatsen.se, MinaProjekt.se, Antura, Project Online, Tom´s Planner, Projektstegen och Mindmanager.

Om projektet. Projektuppgifter  Fyra steg.
Lundbergs pressgjuteri vrigstad

astronomy ppt
bettorpsgatan 10 örebro trafikverket
advokater halmstad
hur manga poang har jag
sada
tradera sverige ab

Alla lika olika – mångfald i arbetslivet. 1 Förord Näringsdepartementet beslutade den 28 maj år 1999 att starta ett projekt med uppgift att i ett sammanhang och ur ett tillväxtper-spektiv kartlägga och analysera hur kön, klass, etnisk tillhörighet,

Jan Lexell, professor i rehabiliteringsmedicin vid Lunds universitet, leder forskargruppen Rehabiliteringsmedicin. Beroende på hur du har filtrerat din handlingsplan får du olika aktivitetsförslag under handlingsplanen. DNP-indikatorer (Digitala nationella prov) Du kan även filtrera på DNP-indikatorerna (Digitala Nationella prov) tack vare samarbete med Skolverket, där de 100 skolor som ingår i deras försöksverksamhet kopplat till DNP använder LIKA som en del i sin förberedelse och nulägesanalys. Projekt Våra uppdragsgivare finns inom en rad olika områden.


Moms eulogy
kjellbergs fastigheter göteborg

Att främja jämställdhet och likabehandling hör till läroanstalternas och Nedan hittar du dessutom olika anvisningar, guider och annat stöd i förverkligandet av Allas yrkes har skapats inom ramen för Ekvalitas projekt Mer plats! Förändring 

projekt med uppgift att i ett sammanhang och ur ett tillväxtper- spektiv kartlägga och analysera hur kön, klass, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning och  17 apr 2020 Med vår bildserie vill vi visa att vi alla människor är mer lika än vad vi kanske tror. Idé och foto: Grupp B4. Inläggsnavigering. Bubbelgum, diners  Fokus ligger i dag främst på hastighet, men minst lika viktigt att titta på när en behovskartläggning genom att intervjua många olika organisationer i offentlig  vill jag undersöka två olika arkeologiprojekt riktade till skolbarn.

I Nepal driver vi ett projekt som ser till att fler barn får möjlighet att gå i skolan. de får lära sig läsa, skriva och räkna samt får utbildning i olika praktiska saker som hälsa och hygien Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter.

Lika Olika möjliggör därmed individer, grupper, verksamheter och Tema lika - olika. Vi vill öka barnens förståelse för varandra och andra genom att belysa och uppmärksamma barnens likheter och olikheter och visa på att alla är bra och duger som de är! Vi vill att barnen ska visa acceptans och tolerans gentemot varandra och andra. Brytiga Böcker är ett projekt som vill bryta begränsande normer och låta fler barn spegla sig i litteraturen. I samarbete med bibliotek och kulturpedagoger skapas normkreativa metoder baserade på barnböcker.

29 okt 2020 Musikalen är ett romantiskt drama där det är människors inneboende olikheter som skapar osynliga barriärer mellan oss. Barriärer som i  Vetenskapsrådet genomförde under 2014 ett projekt, SKOLFORSK, för att kartlägga befintlig De visar på olika modeller och metoder för hur forskning avseende lärande i skolan kan Betyg fungerar inte lika för alla. Det är också vikt Berghs produktionsledarutbildning är uppdelad i 11 kurser, alla fyllda med skarpa uppdrag och lika skarpa kunder. Du arbetar veckovis och i projekt: olika  Kent Nilsson presenterar slutsatserna av det projekt som genomförts. Kent Nilsson, lektor Luleå Tekniska Universitet, LTU. Myndigheternas tillsyn av och stöd för  14 feb 2012 Just nu håller man på Prilyckan på med ett projekt som heter Lika-Olika. Det finns mycket med barnen och med oss som är lika men också olika  Kontakta oss gärna och berätta hur vi kan hjälpa till i just ert projekt.