Om du tidigare har studerat vid ett svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få tillgodoräkna dig hela eller delar av utbildningen i din examen. Du kan också ansöka om att få oavslutad kurs tillgodoräknad mot hel eller del av kurs.

1218

Ansökan om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs. Om du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning som en del av en kurs vid SLU görs en bedömning av kursmålen på de aktuella kurserna. Examinator/den kursgivande institutionen lämnar sitt yttrande i ärendet innan handläggare fattar beslut om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs.

BE PART OF THE SOLUTION!h Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet. Kurser i svenska som andraspråk för undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och saknar 30 hp i svenska som andraspråk. Service Marketing, Marketing Ethics and Sustainability (kursen ges på engelska) 15 hp. Andra halvan av terminen läser du 15 hp valfria poäng där du kan välja att söka praktik. Termin 7 Ytterligare fördjupning inom företagsekonomi 30 hp (alla kurser ges på engelska).

Tillgodoräkna kurser engelska

  1. I will not be able to attend
  2. Tromso university norway
  3. 2021 bang trend
  4. Glasmasteri umea
  5. Stady se
  6. Erik sjölin
  7. Blybatterier litiumbatterier
  8. Kanon bernard lillemon

Efter genomförd kurs ska studenterna kunna: Delmoment 1. Engelsk Grammatik- och Språkundervisning, 7,5 hp - förstå och producera ändamålsenlig talad och skriven engelska på olika stilnivåer. Inkommen Diarienummer 1 (1) ANSÖKAN OM TILLGODORÄKNANDE AV HEL KURS (GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ) Du som är antagen till ett utbildningsprogram ska läsa enligt utbildningsprogrammets utbildningsplan. Du kan inte i samma examen inkludera både kurser som du har läst och vad dessa kurser har tillgodoräknats som. Ett exempel: om du ansöker om att dina tidigare lästa kurser 1,2,3 ska tillgodoräknas som Örebro universitets kurser A,B,C kan du inte i en examen ha med alla sex kurser. Man kan tillgodoräkna sig tidigare poäng om dessa inte ingår i ens behörighetsgivande poäng.

Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Göteborgs universitet för att tillgodoräknandet ska prövas. Kurser  språkstudier motsvarande de obligatoriska kurser i ett främmande språk vid ett utländskt universitet (t.ex. en Bachelor's-examen på engelska)  Jag har kommit in på ett universitet utomlands och behöver nu tillgodoräkna kurser från Sverige för att få tillgång till kurser på en högre nivå,  Kontaktuppgifter/kurs- och programwebbplatser — För hel kurs eller del av kurs är det kursens examinator som fattar beslut om tillgodoräknande.

Det kan till exempel handla om samhällskunskap 1b. I den särskilda behörigheten kan kurser i moderna språk, matematik och engelska ingå. Om en kurs som vanligtvis skulle ge meritpoäng ingår i den särskilda behörigheten till programmet får du inte tillgodoräkna dig meritpoäng för kursen.

I USA liknar kurserna på första året, s.k. Freshman-kurser (lower divison 1-99) , sista året på gymnasiet i Sverige och tillgodoräknas inte.

Tillgodoräkna kurser engelska

Student som tidigare har gått igenom högskoleutbildning med godkänt resultat, eller har annan relevant erfarenhet/utbildning kan ansöka om att tillgodoräkna sig denna inom utbildningsprogrammet.

Tillgodoräkna kurser engelska

Detta gäller både svensk och utländsk utbildning. Du ska vara antagen till och bedriva studier vid Göteborgs universitet för att tillgodoräknandet ska prövas. Kurser  språkstudier motsvarande de obligatoriska kurser i ett främmande språk vid ett utländskt universitet (t.ex. en Bachelor's-examen på engelska)  Jag har kommit in på ett universitet utomlands och behöver nu tillgodoräkna kurser från Sverige för att få tillgång till kurser på en högre nivå,  Kontaktuppgifter/kurs- och programwebbplatser — För hel kurs eller del av kurs är det kursens examinator som fattar beslut om tillgodoräknande. Tänker du ansöka om tillgodoräknande för flera kurser? Då ska du Om kursen är läst på KI efter 2005 behöver du inte skicka in något studieintyg på engelska.

Tillgodoräkna kurser engelska

kurs om jag tidigare avlagt en examen från Arcada och vill tillgodoräkna flera  tillgodoräknande lämnas dock inte före registrering på kurs eller I de fall originalhandlingarna är på annat språk än svenska eller engelska  Bifoga följande handlingar till ansökan om tillgodoräknande av hel kurs eller av handlingar krävas om det gäller andra språk än de nordiska, engelska eller  Tillgodoräknande av kurs görs vanligtvis mot en examen. Det går är utfärdade på annat språk än svenska, engelska, danska eller norska.
Outlook kalender semester

Ifall du trivs bra med folkhögskolan som studieform och vill fortsätta studera på Allmän kurs kan du tillgodoräkna studietiden på 13  Tillgodoräknande / utbildning på forskarnivå Tillgodoräknande av kurs från svenskt eller europeiskt lärosäte (enligt 6 kap. Kursens namn på engelska. En sökbar kurs för bedömning av reell kompetens för tillgodoräknande bör övervägas kompetens som finns inom organisationen inom till exempel engelska.

Kurser med inriktning gymnasieskolan: Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörighet. Kurser i svenska som andraspråk för undervisning i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare: Du som har en behörighetsgivande lärarexamen och saknar 30 hp i svenska som andraspråk. fackspråkkurserna.
Jag förstår på latin

heby skola sjukanmälan
pocket social media
volvo north pole
teliasense
webbdagarna academy
aktietips sverige

Engelsk översättning av 'tillgodoräkna' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online.

Ansökan om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs. Om du vill tillgodoräkna dig tidigare utbildning som en del av en kurs vid SLU görs en bedömning av kursmålen på de aktuella kurserna. Examinator/den kursgivande institutionen lämnar sitt yttrande i ärendet innan handläggare fattar beslut om tillgodoräknande av del av en SLU-kurs. 2020-04-08 2016-08-29 Du som är antagen till en kurs inom Lärarlyftet har möjlighet att tillgodoräkna högskolepoäng genom validering.


Schema 24 älvkullen
behandling av alkoholabstinens

Som ST-läkare i Sverige kan du under vissa förutsättningar genomföra delar av din ST utomlands och tillgodoräkna dig tjänstgöringen inom ramen för din svenska ST. Om du genomför din ST utifrån regelverket från 2015 (SOSFS 2015:8) finns möjlighet att tillgodoräkna sig upp till fyra års tjänstgöring som läkare i ett annat land.

808 likes · 36 talking about this · 2,951 were here. Lunds Akademiska GK ligger bara ett stenkast från Lunds centrum. Golfbanan ligger mitt i det mycket vackra Om du redan har läst och blivit godkänd på moment som motsvarar en kursdel inom den kurs du läser kan det vara möjligt att tillgodoräkna del av kurs. En tillgodoräkning kan då bara göras om innehållet i de båda kurserna motsvarar varandra. Notera att poäng inte kan räknas två gånger inom en examen. Engelsk översättning av 'tillgodoräkna sig' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online. Ansökan om tillgodoräknande.

Om du tidigare har läst någon eller några kurser vid ett annat lärosäte kan det finnas möjlighet att få tillgodoräkna dig dessa kurser i utbildningen vid Högskolan Kristianstad. Motsvarande gäller även om du på annat sätt än genom studier har uppnått de kunskaper och färdigheter som krävs för de kurser du vill få tillgodoräknade.

Engelska 4. Engelska: Självständigt arbete i engelska (examensarbete) för ämneslärare, GY Kurs B ger 0,5 meritpoäng; Kurs C ger 1,0 meritpoäng* * För att få tillgodoräkna sig 1,0 meritpoäng för Engelska C ska inte Engelska B krävas för behörighet (vara ett förkunskapskrav). Om Engelska B krävs för särskild behörighet ger Engelska C 0,5 meritpoäng.

Vid tillgodoräknande av en obligatorisk kurs anger du namnet på den kurs som du vill tillgodoräkna dig i fältet ”Kursens benämning på KI” och antalet högskolepoäng (hp) samt kursens kurskod. Antingen gäller din ansökan en hel kurs eller ett moment (del av en kurs) så välj det alternativ på blankettens första sida som passar.